15 Ιουνίου ξεκινάει το Πρόγραμμα Επιτήρησης της λύσσας

ΑλεπούΑπό τις 15 Ιουνίου ξεκινά το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας στις ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Υ.Ζ. – Κ.Α.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες το πρόγραμμα θα ξεκινήσεις στις 20 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 20.05.2017 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας για την άνοιξη 2017 με ρίψεις από αέρος εμβολιακών δολωμάτων σε 24 Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας ή τμήματα αυτών (αριθ. 922/30148/16.03.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-ΥΠ.Α.Α.Τ.), μεταξύ των οποίων και οι επτά Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.).

Yπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία. Το τελευταίο κρούσμα Λύσσας στην Ελλάδα (48ο) καταγράφηκε στις 09.05.2014 (το 1ο στις 19.10.2012).

Η αξιολόγηση του προγράμματος και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων («ενεργητική επιτήρηση»), πραγματοποιείται ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και βασίζεται στη θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων (λεπτομέρειες στην προαναφερόμενη Υ.Α.). Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. η ενεργητική επιτήρηση ξεκινά στις 15.06.2017 για τις Π.Ε. Χαλκιδικής και Πιερίας και στις 20.06.2017 για τις υπόλοιπες Π.Ε. της Π.Κ.Μ., ενώ ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά Π.Ε. είναι: Μ.Ε. Θεσ/νίκης: 66, Π.Ε. Ημαθίας: 33, Π.Ε. Κιλκίς: 48, Π.Ε. Πέλλας: 48, Π.Ε. Πιερίας: 29, Π.Ε. Σερρών:75, Π.Ε. Χαλκιδικής: 63. Η συλλογή θανατωμένων αλεπούδων είναι εξαιρετικής σημασίας για «να αποκτήσει εκ νέου η χώρα καθεστώς ελεύθερο λύσσας». Αυτή πραγματοποιείται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια αποκλειστικά της κυνηγετικής περιόδου, παράλληλα με τις εξόδους των συνεργείων δίωξης και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων, μπορούν και οι κυνηγοί ή οι φύλακες θήρας, με άδεια θήρας σε ισχύ, να συλλέγουν δείγματα θανατωμένων αλεπούδων (μόνον από υγιή πληθυσμό ζώων), διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Κατόπιν συνεννόησης με τους κυνηγητικούς συλλόγους ή τις Ομοσπονδίες, οι οποίες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά σε εβδομαδιαία βάση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον συλλεγόμενο αριθμό ζώων, έτσι ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση αυτού σε κάθε Π.Ε. εφαρμογής του Προγράμματος,
2. Τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες, κατάλληλη συσκευασία για τη μεταφορά των δειγμάτων κ.τ.λ.) και
3. Κατόπιν επικοινωνίας τους με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ώστε: α) να επιβεβαιώνεται ο αριθμός των υπολειπόμενων δειγμάτων – ζώων για την Π.Ε. και τα δείγματα να συλλέγονται από όλη την έκταση αυτής που έχει καλυφθεί εμβολιακά και όχι από το ίδιο ή από γειτονικά σημεία, β) να προμηθεύονται από αυτές τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας για τα ζώα που θανατώνουν (γάντια, μάσκες, σακούλες κ.τ.λ.) και να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων – ζώων, γ) να εξασφαλίζουν την παρουσία κτηνιάτρου για την αιμοληψία από τις θανατωμένες αλεπούδες που ακολουθείται από την αποκοπή της κεφαλής, τη συσκευασία και αποστολή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα.

Τα στοιχεία Επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΠΕ, είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/egxeiridio_lyssa010217.pdf

→ Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και Πρόληψη της Λύσσας → Παράρτημα.

Το θανατωμένο ζώο που συλλέγεται από τους κυνηγούς θα πρέπει να συνοδεύεται, μέχρι και την παραλαβή του από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, από το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», πλήρως συμπληρωμένο από τον κυνηγό ή τον φύλακα θήρας. Τα άλλα προβλεπόμενα έντυπα συμπληρώνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή που κωδικoποιεί και τα δείγματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας δικαιούνται αποζημίωση για την προσκόμιση των αλεπούδων στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες: «50 ΕΥΡΩ» για κάθε αλεπού που θανατώνουν στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας (αριθ. 1480/49624/05.05.2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Τ.), όπως αναγράφεται στο σχέδιο της νέας Κ.Υ.Α. αποζημιώσεων για το έτος 2017 που θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2017 και «50 ΕΥΡΩ» για κάθε αλεπού που ανευρίσκουν νεκρή (όχι πτώμα σε προχωρημένη σήψη, όχι πυροβολημένο ή δηλητηριασμένο ζώο), στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου.

Tο δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για το πρόγραμμα της Λύσσας και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων, καθώς και άλλες πληροφορίες για τη Λύσσα μπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr → «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μπορεί να αναζητηθεί και η σχετική νομοθεσία (www.minagric.gr → Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα).

Τονίζεται ότι για να εξαλειφθεί η λύσσα από την Ελλάδα πρέπει, ακόμη, να εμβολιάζονται από κτηνίατρο τα σκυλιά και οι γάτες, ώστε να προστατεύονται έναντι της λύσσας και να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουν τη νόσο σε άνθρωπο και να συλλέγονται ζώα της άγριας πανίδας και κατοικίδια θηλαστικά που ανευρίσκονται νεκρά, για να ελέγξουμε εάν ο ιός της Λύσσας στα ζώα έχει καταπολεμηθεί. Τα δείγματα αυτά μπορούν να συλλέγουν οι κυνηγοί, οι φύλακες θήρας, οι δασικοί υπάλληλοι και τα μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων».

Βόρεια

Αγριογούρουνα στον κάμπο

ΑγριογούρουνοΤ’ αγριογούρουνα είναι φυσικό συστατικό της πανίδας των ορεινών δασικών οικοσυστημάτων. Οροσειρά Ροδόπης φερ’ επείν. Ωστόσο εντοπίστηκαν – εντοπίζονται στην περιοχή μας και σε πεδινές εκτάσεις. Συγκεκριμένα στον «Χαμένο Παράδεισο». Και ποιος είναι αυτός; Ακολουθήστε την περιγραφή του αείμνηστου ειδήμονα καθηγητή μου στο Α.Π.Θ. Ι. Παπαϊωάννου που είναι και η μοναδική γραπτή μαρτυρία.

Το έτος 1946, πεδινή έκταση 72.000 στρ. αποτελούσε γιγαντιαίο πράσινο και αδιαπέραστο τείχος από μεγαλοπρεπέστατα δένδρα με 40 και πλέον μέτρα ύψος και πάχος μέχρι δύο μέτρα, περιπλεγμένα ως την κορυφή τους από περιελισσόμενα φυτά και έδαφος από πυκνότατους θάμνους και νεαρά δενδρύλλια.

Τον Νοέμβριο του 1946, ο τόπος αυτός σου έδινε την αίσθηση ότι βρισκόσουν σε τροπικές χώρες, σε ζούγκλα. Η πυκνότητά του ήταν τέτοια ώστε οι κυνηγοί έχαναν επί μέρες τον προσανατολισμό τους και περιπλανιόταν αναζητώντας έξοδο.

Η ασπρόλευκα, η μαύρη λεύκα, η οξύκαρπος και ολότριχος μελία, η πεδινή πτελέα, η ποδισκοφόρος δρυς, ο πεδινός και ταταρικός σφένδαμος καθώς και το σκλήθρο αποτελούσαν τα κυριότερα δασοπονικά είδη, μεταξύ πολλών άλλων. Αγριόχοιροι, λύκοι, σπάνιοι λύγκες (κ. ρίσσοι), τσακάλια δύο ειδών, ενυδρίδες (βίδρες), ασβοί, αλεπούδες, λαγοί, ζαρκάδια, υδρόβια ενδημικά και διαβατικά πτηνά, καθώς και ο φασιανός που μόνο στην Ελλάδα βρίσκεται σε άγρια κατάσταση, εύρισκαν τροφή και καταφύγιο σ’ αυτόν.

Πρόκειται, όπως ίσως πολλοί θ’ αντιληφθήκατε, για το άλλοτε σφριγηλό παρθένο δάσος Κοτζά Ορμάν, στο Δέλτα του Νέστου ποταμού, για ένα δηλ. από τα μεγαλύτερα, πλουσιότερα και ομορφότερα υδροχαρή δάση της Ευρώπης που το σεβάστηκαν μεν δεκάδες πολιτισμοί και κατακτητές και που δεν άντεξε όμως στις «επιδρομές» των Νεοελλήνων.

Λαθροϋλοτομίες, εκχερσώσεις γι’ απόδοση θνησιγενούς γης σε γεωργικές καλλιέργειες, απώθηση πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά πλημμυρικών υδάτων με την εγκήτωση του Νέστου, λαθροθηρία, υποβάθμισαν οικτρά το μεγαλειώδες οικοσύστημα.

Η παρθένα οργιώδης βλάστηση υποχώρησε, η πλούσια πανίδα εξαφανίσθηκε και σαν να μην έφθαναν αυτά, εμφανίσθηκαν σταδιακά, λανθασμένα, οι λευκοφυτείες των Δασικών Υπηρεσιών που εξάντλησαν ακόμη περισσότερο το έδαφος και υποχώρησαν την υπόγεια στάθμη του νερού.

Παρ’ όλ’ αυτά η φύση δεν υπέκυψε ολοσχερώς. Πάλευε να επανορθωθεί. Περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980, μ’ έκπληξη πληροφορήθηκε ο υποφαινόμενος – ως Δασάρχης Ξάνθης – από κατοίκους του Δασοχωρίου ότι επανεμφανίσθηκαν! αγριογούρουνα στο δέλτα του Νέστου και κάνουν ζημιές στα διάσπαρτα εντός των λευκοφυτειών, καθώς και στα των παρυφών του οικοσυστήματος, χωράφια τους.

Σύντομα το πρόβλημα άρχισε να μεγαλώνει καθ’ όσον ο πληθυσμός των αγριογούρουνων αυξανόταν. Φυσικά και οι προκαλούμενες στα χωράφια ζημίες. Προς ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος προτάθηκε από τον γράφοντα, στο τότε Υπουργείο Γεωργίας, μ’ εμπεριστατωμένη αναφορά του Δασαρχείου, η «μετακίνηση» των διάσπαρτων εντός των λευκοφυτειών χωραφιών εκτός του οικοσυστήματος και περίφραξή του ώστε ν’ απομονωθεί από τις γεωργικές καλλιέργειες.

Τούτο γίνονταν αποδεκτό και από θιγόμενους αγρότες. Ωστόσο, η πρόταση έπεσε σε ώτα μη ακουόντων. Άκου, αγριογούρουνα σε πεδινές εκτάσεις!
Μετέπειτα, η πρόταση αυτή, μαζί με άλλες, για το Δέλτα του Νέστου (Κοτζά Ορμάν), επαναφέρθηκε, δημόσια τώρα, δια του τύπου, από την γραφίδα τούτη (βλ. τ.τ. 15-1-1990, 26-2-1999, 12-12-2006 «Εμπρός»), μήπως υπάρξουν, τώρα, ώτα ακουόντων. Μάλιστα το 1999 υπήρχε η ευκαιρία και η πρότασή μου να υπαχθεί το έργο στο Ευρωπαϊκό πακέτο, περιβαλλοντικής φύσεως, Σαντέρ. Πάλι όμως σε ώτα κουφών.

Έτσι, φθάσαμε στις μέρες μας με οξυμένο το πρόβλημα με τ’ αγριογούρουνα χωρίς να μπορεί να γίνει τίποτα, όπως λ.χ. ο προταθείς, αναποτελεσματικός, πληθυσμιακός έλεγχος (Σύμβαση RAMSAR κ.λπ.).

Επαναφέρω λοιπόν και πάλι την παλαιότερη πρότασή μου, η οποία, σημειωτέο, αν είχε εισακουσθεί τότε, πριν δηλ. είκοσι και πλέον χρόνια, τώρα δεν θα υπήρχε πρόβλημα επ’ ωφελεία καί του οικοσυστήματος καί των αγροτών.

Εγκατάλειψη λοιπόν των εντός του οικοσυστήματος γεωργικών καλλιεργειών, αντικατάστασή τους με άλλες εκτός αυτού – με εκχέρσωση ακόμη προς τούτο και λευκοφυτειών – και περίφραξή του (εδώ η Εγνατία έχει περιφραχθεί, το Κοτζά Ορμάν δεν μπορεί;).

Ι.ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ

Επίτιμος Δασάρχης

Εμπρός

Επιχείρηση διάσωσης 17 νεαρών αγριογούρουνων

ΑγριογούρουναΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σερρών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχείρηση διάσωσης 17 νεαρών αγριογούρουνων από ανοικτή δεξαμενή (στέρνα) στο Αγ. Πνεύμα Σερρών.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου 2017 περιπατητής άκουσε φωνές από μια ακάλυπτη δεξαμενή λίγο έξω από το Άγιο Πνεύμα του νομού Σερρών. Προς έκπληξή του είδε ότι μέσα στη δεξαμενή, η οποία ήταν χωρίς νερό, υπήρχαν εγκλωβισμένα πολλά νεαρά αγριογούρουνα.

Ενημέρωσε φίλο του κυνηγό και μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε άμεσα Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, οι οποίοι και γρήγορα ανταποκρίθηκαν, μαζί με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και εθελοντές κυνηγούς. Ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία επίσης με κλιμάκιο έσπευσε στην περιοχή.

Μέσα στη δεξαμενή υπήρχαν 17 νεαρά αγριογούρουνα τα οποία έπεσαν μέσα, καθώς η δεξαμενή είναι χωρίς περίφραξη. Μέχρι αργά τη νύκτα στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τους εθελοντές κυνηγούς – μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών να έχουν κατέβει μέσα στη δεξαμενή και με τα χέρια τους να κουβαλούν και να βγάζουν έξω σώα όλα τα αγριογούρουνα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τα αγριογούρουνα απελευθερώθηκαν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε προφορικά το τοπικό Δασαρχείο, ενώ η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον αρμόδιο Δήμο για την αφύλακτη δεξαμενή και τους κινδύνους που εγκυμονεί όχι μόνο για την άγρια πανίδα, αλλά και για τους ανθρώπους.

Το εθελοντικό έργο των κυνηγών και η άμεση κινητοποίηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης συνέβαλλε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης επιχείρησης.

ΚΟΜΑΘ

Και οι κυνηγοί στην γιορτή «γενεθλίων» του Προγράμματος LIFE και του Δικτύου NATURA

ΚυνηγόςΗ Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου θα συμμετέχει, την Κυριακή, 21 Μαΐου 2017, στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ), στο Καταφύγιο της Γρε Λέσκας και στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαμαριάς, στο Ξυλόσκαλο (Ομαλό Λευκών Ορέων) για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο NATURA 2000 καθώς και την επέτειο συμπλήρωσης 25 χρόνων από την έναρξη του Προγράμματος LIFE.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, εκτός της Ομοσπονδίας, είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, και ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Υποστηρικτές-χορηγοί της εκδήλωσης είναι το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης και η ΑΝΕΚ LINES.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει απελευθέρωση πτηνών, επίδειξη της Κρητικής Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, προβολή ντοκιμαντέρ, έκθεση φωτογραφίας και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή των Λευκών Ορέων, να απολαύσουν την απελευθέρωση αρπακτικών πουλιών, να συναντήσουν από κοντά την Καρίνα και τη Ντάικα, τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που ανιχνεύουν δηλητηριασμένα δολώματα και δουλεύουν στο νησί από τον Αύγουστο του 2016, να ενημερωθούν εκτενέστερα για τη θετική συνεισφορά του Δικτύου NATURA 2000 στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στις τοπικές κοινωνίες και να μάθουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης και των πολιτών απέναντι στη φύση και στους φυσικούς πόρους. Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μαγευτικές εικόνες διάσημων αλλά και λιγότερο γνωστών περιοχών του νησιού, παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ «NATURA 2000. Ζωή για όλους» και την έκθεση φωτογραφίας, αφιερωμένη στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Το πρόγραμμα* αναλυτικά:

Καταφύγιο Γρε Λέσκας

11.00-11.30 Απελευθέρωση άγριων αρπακτικών πτηνών
11.30-12.30 Επίδειξη της Κρητικής Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΚΟΣ)
Κέντρο Πληροφόρησης Σαμαριάς, Ξυλόσκαλο
11.00-15.00 Προβολή του ντοκιμαντέρ: «NATURA 2000. Ζωή για όλους».
11.00-15.00 Έκθεση φωτογραφίας του έργου «LIFE Natura2000 Value Crete»
12.30-13.30 Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά
14.00-15.00 Ελαφρύ γεύμα

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών

Προτροπή για περιορισμό της εκγύμνασης σκύλων από τον Κ.Σ. Βέροιας

ΚυνηγόσκυλοΌπως είναι γνωστό σε όλους τους κυνηγούς, η εκγύμναση και η εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του έτους και μόνο εντός των οριοθετημένων ζωνών εκγύμνασης σκύλων.

Είναι όμως επίσης γνωστό το γεγονός πως τα περισσότερα θηράματα, την περίοδο από Απρίλιο μέχρι Ιούλιο γεννάνε και μεγαλώνουν τα μικρά τους.

Στα πλαίσια αυτά, η διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, συνιστά σε όλους τους κυνηγούς μέλη του Συλλόγου, – και όχι μόνο – να περιορίσουν στο ελάχιστο τις εξόδους τους για εκγύμναση των σκυλιών τους σε περιοχές με θήραμα στο προσεχές διάστημα, με σκοπό την προστασία και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία στην αναπαραγωγή των θηραμάτων.

Από 15 Μαίου, ως τις αρχές με μέσα Ιουλίου, ειδικά οι ορεινές και οι πεδινές πέρδικες που ζούνε σε μεγάλα υψόμετρα στο Βέρμιο, επωάζουν αρχικά και στη συνέχεια μεγαλώνουν τα μικρά τους. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι κυνηγοί, να σεβαστούμε τη διαδικασία της αναπαραγωγής και ανατροφής των μικρών, τόσο για τα είδη της τοπικής πανίδας, όσο και για τους εαυτούς μας, μιας και αν δεν τα προσέχουμε…δε θα τα έχουμε.

Με τον τρόπο αυτό, διαφυλάγουμε τόσο τα θηράματα, όσο και το ίδιο το κυνήγι στην περιοχή μας, με δεδομένη την άμεση συσχέτιση της θήρας με την αφθονία θηραμάτων. Διαφυλάγουμε επισης την πεδινή πέρδικα, που αν και δεν αποτελεί θηρεύσιμο είδος, είναι είδος προτεραιότητας για την εκγύμναση των σκυλιών μας και την παρουσία της στην περιοχή μας θα πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού.

Εκτός από τις πέρδικες, στο διάστημα που διανύουμε μέχρι και τον Ιούνιο παρατηρείται η μέγιστη αναπαραγωγή των λαγών με τις γέννες των ημερών να «δίνουν» τα περισσότερα λαγάκια (τρία ή και περισσότερα) σε σχέση με τους υπόλοιπους αναπαραγωγικούς μήνες, του λαγού που ξεκινούν το Φεβρουάριο και τελειώνουν τον Οκτώβριο υπό ευνοϊκές συνθήκες. Έτσι, η αποφυγή εκπαιδευτικών εξόδων με τα σκυλιά μας σε περιοχές που κρατούν λαγούς μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα περιορίσει στο ελάχιστο τις αρνητικές συνέπειες της εκγύμνασης σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο για τους λαγούς.

Όσοι κυνηγοί επιθυμούν να ασκούν τα σκυλιά τους, μπορούν να επιλέξουν περιοχές χωρίς θήραμα, έτσι ώστε η άσκηση τους να μην έχει αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της αναπαραγωγής των θηραμάτων.

Ελπίζουμε η έκκληση μας για περιορισμό των εξόδων για εκγύμναση σκύλων να βρει ανταπόκριση από τα μέλη του Συλλόγου μας.

Για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας,

Ο Επιστ. Συνεργάτης της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ,

Γκάσιος Αλέξανδρος, Δασολόγος

Οικολογική Δυτική Ελλάδα: Έξαρση της λαθροθηρίας και υποκρισία των κυνηγών…

ΚυνηγόςΗ Οικολογική Δυτική Ελλάδα σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: Την ώρα που οι οπλοφόροι με βάρκες αφάνιζαν τα πουλιά στο Εθνικό Πάρκο της Στροφυλιάς, μέλη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας φωτογραφίζονταν να ρίχνουν ζωοτροφές στην όχθη!

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα καταγγέλλει τη έξαρση λαθροθηρίας, ιδίως στη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου, που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Στροφιλιάς Κοτυχίου και ζητεί συντονισμένη δράση των συναρμόδιων αρχών, ώστε να υπάρξουν συλλήψεις και οι ομάδες λαθροθηρών να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής 15 Ιανουαρίου, στις καθιερωμένες καταμετρήσεις των υδροβίων πουλιών, η ομάδα των παρατηρητών εντόπισε οπλοφόρους με τρεις βάρκες να κυνηγούν στη λίμνη του Πρόκοπου στο δάσος της Στροφυλιάς. 200 μ. πιο πέρα συνάντησαν τζιπ των κυνηγών και τους ενημέρωσαν. Η απάντηση ήταν απίστευτη: οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες και τα μέλη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου είπαν ότι δεν άκουσαν τίποτα! Αντίθετα, προχώρησαν σε δήθεν … τάισμα των πουλιών (μία, εκτός των άλλων, άχρηστη ενέργεια, καθώς ο Πρόκοπος έχει υπεράφθονη τροφή για τα υδρόβια πουλιά).

Ο κυνηγετικός φαρισαϊσμός ποτέ δεν ήταν τόσο προκλητικός: Τα μέλη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου φωτογραφίζονταν να σκορπούν ζωοτροφές στην όχθη και δήθεν να φροντίζουν τα πουλιά την ώρα που οι οπλοφόροι τα αφάνιζαν. Στο ίδιο μέρος, σε μικρή απόσταση, το ίδιο πρωινό!

Τα πουλιά χρειάζονται ασφάλεια, όχι τάισμα. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου επιχειρεί να υποβαθμίσει την οδυνηρή πραγματικότητα και να εμφανίσει ότι οι οπλοφόροι δεν είναι πρόβλημα και ότι, αντίθετα, οι κυνηγοί πρέπει να παρέμβουν για να σώσουν την κατάσταση.

Εκτός από την υποκρισία και την ανοχή έναντι των λαθροθηρών, το τάισμα από τους κυνηγούς ήταν άχρηστο και παράνομο: τάισμα δικαιολογείται μόνο σε παγωμένες περιοχές ή όπου συγκεντρώνονται αφύσικα μεγάλοι αριθμοί πουλιών σε μικρούς υγροότοπους, χωρίς φυσική τροφή. Ο Πρόκοπος δεν ήταν παγωμένος και διαθέτει άφθονη φυσική τροφή. Τα πουλιά θέλουν απλά ησυχία και ασφάλεια για να τραφούν όχι μερικούς κουβάδες ζωοτροφής στην όχθη, με δεκάδες καραμπίνες να τα σημαδεύουν, λίγο πιο πέρα.

Τέλος, απλά και μόνο για το τυπικό της υπόθεσης, τονίζουμε ότι οποιοδήποτε τάισμα σε ένα Εθνικό Πάρκο χρειάζεται άδεια από το φορέα Διαχείρισης και την αρμόδια Δασική Αρχή. Το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου – Στροφυλιάς δεν είναι χώρος αυθαιρεσίας άσχετων κυνηγών. Είναι πολύτιμος δημόσιος φυσικός πλούτος και ουδείς δικαιούται να πλήττει το πιο ευαίσθητο στοιχείο του: την ορνιθοπανίδα.

Πάτρας Events

Στυλίδα: Έπιασαν λαθροκυνηγούς που κυνηγούσαν μπεκάτσες

Στοπ ουστ και δρόμο

Οι λαθροθήρες αγνόησαν την απαγόρευση για το κυνήγι, που ίσχυσε λόγω του χιονιά, και βγήκαν για καρτέρι μπεκάτσας στην ανατολική Φθιώτιδα….

Όπως ανακοίνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Στυλίδας οι λαθροκυνηγοί εντοπίστηκαν στις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και του Αχινού. Κατασχέθηκαν όπλα φυσίγγια και θηράματα, ενώ ασκήθηκε και ποινική δίωξη.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Στυλίδας:

«Επιτυχία των υπαλλήλων της ομοσπονδιακής θηροφυλακής του Κυνηγητικού Συλλόγου Στυλίδας και Δασονομείου Στυλίδας. Η καλή συνεργασία επέφερε αποτελέσματα όπου κατόρθωσαν και συνέλαβαν λαθροθήρες οι οποίοι κυνηγούσαν στο καρτέρι μπεκάτσες παρά τη γενική απαγόρευση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στις περιοχές Αγίας Μαρίνας και Αχινού. Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και μπεκάτσες. Για τις παράνομες πράξεις ασκήθηκε ποινική δίωξη».

Εκ του Κυνηγητικού Συλλόγου Στυλίδας

Λαμία Report